Ons antwoord op Corio's vordering

In antwoord op Corio's vordering d.d. 18 oktober 2006 heeft onze advocaat namens ons de volgende brief terug geschreven:

Aan: Hoog Catharijne BV t.a.v M. van Brussel
Jacobsweerd
St. Jacobsstraat 200
3511 BT Utrecht

Uw kenmerk: MvB/ib/N09116.06.JZ-199
Betreft: Kraak Stationsplein 7 te Utrecht
Datum: 23 oktober 2006

Geachte mr. M. van Brussel,

19 Oktober ontvingen wij een brief van u met betrekking tot het pand aan Stationsplein 7, dat wij sinds 6 juni 2005 in gebruik hebben.

Naast het feit dat wij juridisch gezien in ons recht staan op Stationsplein 7 te blijven, menen wij ook dat dat de manier waarop het pand nu gebruikt wordt - onder meer als vergaderplek voor verschillende groepen, gratis internetwerkplaats PUSCII en natuurlijk Weggeefwinkel - maatschappelijk gezien, maar ook voor omwonenden en andere belanghebbenden, verreweg te prefereren is boven het gebruik waar het na ons vertrek toe veroordeeld zou zijn, namelijk leegstand (met alle problemen van dien). Wij gaan ervan uit dat ook u de maatschappelijke meerwaarde van een goedlopend initiatief als bijvoorbeeld de Weggeefwinkel in kunt zien.

Mochten er overigens potentiele huurders zijn dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak met ons maken, zodat de ruimte tot hun beschikking kan staan voor een rondleiding; tot nu toe hebben wij daar nog niks van vernomen.

Voorts willen wij uiteraard graag met u een afspraak maken over de kosten van water en elektriciteit. Aangezien u ons hierover nog nooit heeft aangesproken, gingen wij er vanuit dat u dit - voor u op het geheel van Hoog Catharijne zeer lage - bedrag niet de moeite vond om te innen. Wij verontschuldigen ons voor deze onjuiste assumptie en ontvangen graag van u een kostenplaatje van ons verbruik sinds 6 juni 2005 en een voorstel voor betaling in de toekomst.

Met betrekking tot het ongeluk met de sprinklerinstallatie: tijdens ons verblijf is een van de sprinklers inderdaad geheel onverwacht en zonder duidelijke aanleiding geactiveerd. Aangezien wij later bij een andere sprinkler een haarscheurtje ontdekten, vermoeden wij dat het met achterstallig onderhoud danwel gebrek aan controle tijdens de duur van de leegstand te maken heeft gehad. Door ons is onmiddelijk de bewaking van Hoog Catharijne op de hoogte gesteld van de gesprongen sprinkler, teneinde het water zo snel mogelijk te kunnen stoppen en waterschade voor ons en eventuele derden te kunnen tegengaan danwel beperken. Helaas bleek de beveiliging zeer veel tijd nodig te hebben om de hoofdkraan te vinden en af te sluiten. Aangezien wij zelf al druk bezig waren het pand zo snel mogelijk schoon en droog te krijgen en dit ook prima voor elkaar konden krijgen, besloten we u de kosten van een schoonmaakbedrijf te besparen.
Wij zijn zeer benieuwd hoe en waar er waterschade is ontstaan, hoe die te voorkomen zou zijn geweest als een schoonmaakbedrijf in plaats van wijzelf het pand schoon gemaakt zou hebben en waarom het zo lang duurde voordat de sprinklerinstallatie afgesloten kon worden.

Verder suggerreert u in uw brief dat wij een nieuwe voordeur zouden hebben geplaatst; dit is geenszins het geval. Wel hebben wij een houten schot geplaatst op de plek waar door derden een ruit ingegooid was. Wij gaan er overigens van uit dat u, net als wij dat zijn, blij bent te merken dat er sinds onze aanwezigheid slechts tweemaal een dergelijk incident (steen door de ruit) heeft voorgedaan, terwijl er in de periode daarvoor regelmatig ruiten sneuvelden.

Natuurlijk vinden wij brandveiligheid ook een belangrijk punt. Aangezien het om onze projekten gaat, waarbij wij ons bovendien verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van de talloze mensen die ons bezoeken, doen wij er alles aan de brandveiligheid zo groot mogelijk te houden. In dit kader is het natuurlijk een geruststelling dat de sprinklerinstallatie, hoewel verouderd, naar behoren functioneerd, al zou het natuurlijk met het oog op mogelijke waterschade praktisch zijn als uw beveiligingsmensen weten hoe het systeem werkt.
De inbraakgevoeligheid is natuurlijk sterk gedaald sinds er dag en nacht mensen aanwezig zijn. Bij hernieuwde leegstand zal deze uiteraard weer toenemen.

Wat betreft geluidsoverlast; noch door u, noch door huurders van omliggende panden, noch door de politie zijn wij hier ooit op gewezen. Wij hadden hier dan ook totaal geen weet van. Uiteraard is het onze bedoeling om in harmonie met onze omgeving te wonen en te werken; we gaan er dan ook van uit dat wij er in het gevolg tijdig op gewezen worden wanneer de muziek te hard staat, zodat we er (ook in de toekomst) rekening mee kunnen houden.

We hopen dat we met deze brief uw belangrijkste zorgen en onduidelijkheden hebben kunnen wegnemen. Zoals u begrijpt, zien wij geen enkele reden om Stationsplein 7 te verlaten. PUSCII en Weggeefwinkel blijven graag hun diensten aanbieden op deze lokatie.
Omdat wij menen dat het belang van de activiteiten in het pand het belang is van een groot deel van de Utrechtse bevolking, zien wij ons genoodzaakt deze zaak onder de aandacht te brengen van pers en publiek.

Wij willen u er voor alle duidelijkheid nog op wijzen dat in geval van een rechtszaak het voor u moeilijk zal worden de rechter, maar ook het grote publiek, van uw (spoedeisend) belang te overtuigen. Het lijkt ons niet verstandig om het daarop te laten aankomen.

Met vriendelijke groet,

De krakers van Stationsplein 7