Persbericht d.d. 23 oktober 2006

Ontruiming Utrechtse Weggeefwinkel dreigt

Corio wil van krakers Stationsplein af

Utrecht, 23 oktober 2006

De Utrechtse Weggeefwinkel en gratis internetwerkplaats PUSCII dreigen hun pand te verliezen. Eigenaar Corio, die vele winkelcentra door heel Europa bezit, heeft de gebruikers van Stationsplein 7, de gekraakte hoek van Hoog Catharijne, gevorderd het pand voor 1 november te verlaten.

De krakers bezinnen zich op acties, aanstaande donderdag zal om half vier een open vergadering plaats vinden in het pand, waar iedereen die zich in wil zetten voor het behoud van de Weggeefwinkel en de PUSCII van harte welkom is.

De krakers zijn namelijk niet van plan te vertrekken, aangezien na hun vertrek de ruimte wederom lange tijd als troosteloze betonnen hoek leeg zal blijven staan. "In de brief die Corio ons stuurde wordt duidelijk bevestigd dat er nog geen huurder of andere bestemming voor de ruimte is" aldus een woordvoerder.

Verder hekelen zij de opstelling van Corio en spreken van een schande dat een multinational als Corio na het toe eigenen van grote en centrale delen van de publieke ruimte de maatschappelijke verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat volledig naast zich laat liggen. Ofschoon een volledige woonwijk tegen de vlakte is gegaan ten behoeve van de commerciele belangen van dit bedrijf, wordt hier geen enkele sociale functie tegenover gesteld. Dat een groep mensen na twee jaar leegstand een hoekje uit de betonnen moloch hebben teruggenomen en daar de broodnodige sociale initiatieven hebben ontplooid is Corio kennelijk een doorn in het oog. Zij streeft er naar deze oase van sociale betrokkenheid in de woestijn van commercie en winstbejag eveneens met de grond gelijk te maken.

Een vervangende functie voor de ruimte heeft Corio nog niet; met vergezochte argumenten probeert zij de krakers er toe te bewegen het pand te verlaten. Een woordvoerder: 'de redenen die Corio opgeeft zullen in een rechtzaal nooit standhouden, laat staan dat we om die redenen vrijwillig vertrekken.'

Al met al is het voor de krakers ondenkbaar projecten als de Weggeefwinkel en PUSCII, die in zowel sociaal als economisch opzicht voor een grote groep mensen essentieel zijn geworden, op te geven voor leegstand en de verdere vercommercialisering van het stationsgebied. De laatste plek in de wijde omtrek waar men nog gewoon binnen kan lopen zonder iets te hoeven kopen moet behouden blijven.