<font color="#000000">Stationsplein 7 blijft!</font> - Juridisch http://stationsplein.puscii.nl/?q=taxonomy/term/3/0 Juridische stukken omtrent de dreigende ontruiming en Uitspraak bodemprocedure http://stationsplein.puscii.nl/?q=node/29 <p>Een ontruimingsvonnis van de rechter is binnen, maar nog niet betekend. Hiervoor wordt afgewacht op een uitleg van burgemeester en wethouders. Uitgebreidere uitleg volgt later, maar bij deze vast <a href="http://stationsplein.puscii.nl/?q=image/tid/7">het volledige vonnis.</a></p> http://stationsplein.puscii.nl/?q=node/29#comments Juridisch Nieuws Sat, 04 Aug 2007 23:15:08 +0000 stationsplein 29 at http://stationsplein.puscii.nl Uitspraak uitgesteld http://stationsplein.puscii.nl/?q=node/19 <p>Zojuist is bekend geworden dat de uitspraak van de bodemprocedure, die gepland was voor 4 juli, uit is gesteld tot 15 augustus! Voorlopig gaan we dus gewoon nog vrolijk door met al onze activiteiten.</p> http://stationsplein.puscii.nl/?q=node/19#comments Juridisch Nieuws Thu, 05 Jul 2007 09:53:16 +0000 stationsplein 19 at http://stationsplein.puscii.nl Ons antwoord op Corio's vordering http://stationsplein.puscii.nl/?q=node/4 <p>In antwoord op Corio's vordering d.d. 18 oktober 2006 heeft onze advocaat namens ons de volgende brief terug geschreven:</p> <p>Aan: Hoog Catharijne BV t.a.v M. van Brussel<br /> Jacobsweerd<br /> St. Jacobsstraat 200<br /> 3511 BT Utrecht</p> <p>Uw kenmerk: MvB/ib/N09116.06.JZ-199<br /> Betreft: Kraak Stationsplein 7 te Utrecht<br /> Datum: 23 oktober 2006</p> <p>Geachte mr. M. van Brussel,</p> <p>19 Oktober ontvingen wij een brief van u met betrekking tot het pand aan Stationsplein 7, dat wij sinds 6 juni 2005 in gebruik hebben.</p> <p>Naast het feit dat wij juridisch gezien in ons recht staan op Stationsplein 7 te blijven, menen wij ook dat dat de manier waarop het pand nu gebruikt wordt - onder meer als vergaderplek voor verschillende groepen, gratis internetwerkplaats PUSCII en natuurlijk Weggeefwinkel - maatschappelijk gezien, maar ook voor omwonenden en andere belanghebbenden, verreweg te prefereren is boven het gebruik waar het na ons vertrek toe veroordeeld zou zijn, namelijk leegstand (met alle problemen van dien). Wij gaan ervan uit dat ook u de maatschappelijke meerwaarde van een goedlopend initiatief als bijvoorbeeld de Weggeefwinkel in kunt zien.</p> <p><a href="http://stationsplein.puscii.nl/?q=node/4" target="_blank">read more</a></p> http://stationsplein.puscii.nl/?q=node/4#comments Juridisch Mon, 30 Oct 2006 13:19:22 +0000 stationsplein 4 at http://stationsplein.puscii.nl Corio's vordering http://stationsplein.puscii.nl/?q=node/3 <p>Donderdag 19 oktober viel de volgende treurige brief bij ons in de bus:</p> <p>CORIO</p> <p>aan de gebruikers van<br /> Stationsplein 7<br /> 3511 ED Utrecht</p> <p>Hoog Catharijne B.V.<br /> Jacobsstraat 200<br /> 3511 BT Utrecht<br /> Postbus 8243<br /> 3503 RE Utrecht<br /> Nederland</p> <p>t +31(0)302346464<br /> f +31(0)302333578<br /> i www.corio-eu.com</p> <p>ons kenmerk MvB/ib/N09116/06.JZ-199<br /> uw kenmerk --<br /> betreft Kraak Stationsplein 7 te Utrecht<br /> doorkiesnummer 030-2346402<br /> datum 18 oktober 2006</p> <p>Geachte gebruikers,</p> <p>U heeft ons pand, gelegen te Utrecht aan het Stationsplein 7 (3511 ED) ruim een jaar geleden gekraakt. Wij hebben u gedurende deze periode een aantal maal mondeling en schriftelijk gesommeerd om ons pand te ontruimen en te verlaten. U heeft daar echter geen gehoor aan gegeven.</p> <p><a href="http://stationsplein.puscii.nl/?q=node/3" target="_blank">read more</a></p> http://stationsplein.puscii.nl/?q=node/3#comments Juridisch Mon, 30 Oct 2006 13:13:54 +0000 stationsplein 3 at http://stationsplein.puscii.nl