weggeefwinkel weg?

Het parkeerbedrijf van de gemeente Utrecht wil in ons pand een gratis
fietsenstralling neerzetten. Hiervoor zouden de Weggeefwinkel en gratis
internetwerkplek Puscii moeten wijken.

Wij betwijfelen of het maatschappelijk nut van een fietsenstalling groter is dan dat
van onze projecten. Toch beseffen wij dat er in het Stationsgebied grote behoefte is
aan meer stallingsplaatsen voor fietsen. Daarom zijn we van plan vrijwillig te
vertrekken zodra duidelijk is dat het parkeerbedrijf daadwerkelijk zal beginnen.

De gemeentewoordvoerder heeft aangekondigd dat het naar verwachting nog tot oktober
zal duren voordat alle papieren rond zijn. Dit is echter afhankelijk van het verloop
van de procedure rond vrijstelling van het bestemmingsplan, waarin nog zienswijzen
ingediend kunnen worden.

De rechter zal binnenkort uitspraak doen over de datum waarop wij officieel moeten
vertrekken.

Weggeefwinkel en Puscii zullen in elk geval tot het laatste moment open blijven op
het Stationsplein en u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Als we weg moeten gaan we natuurlijk gewoon door op een andere plek!

Om door te kunnen gaan kunnen we uw hulp gebruiken:
- Laat het ons weten als u een pand weet dat (binnenkort) minstens 1 jaar leegstaat,
liefst in het centrum.
- Wilt u ons helpen als het nodig is spullen te verhuizen? Laat uw
telefoonnummer/e-mailadres achter.
- Doneer voor de verhuizing en de opbouw van een nieuw pand! wij kunnen nog geld en
materiaal (gereedschap, verf, koekjes) gebruiken.
- Blijf komen! Weggeefwinkel en Puscii gaan door zolang we kunnen, dus kom tijdens
openingstijden spullen brengen en halen, internetten, computers knutselen en koffie
drinken!

met vriendelijke groet,
de krakers van Stationsplein 7

Wij zijn bereikbaar op e-mail adres stationsplein at puscii.nl,
en per post Stationsplein 7, 3711 ED Utrecht
Tijdens openingstijden:
Weggeefwinkel dinsdag van 14.00 tot 18.00 en donderdag van 17.00 tot 20.00
Puscii zaterdag van 14.00 tot 19.00

Uw donaties kunt u ter plekke aanbieden of storten op postgiro 9694534 t.n.v.
Weggeefwinkel