Juridisch

Juridische stukken omtrent de dreigende ontruiming

Uitspraak bodemprocedure

Een ontruimingsvonnis van de rechter is binnen, maar nog niet betekend. Hiervoor wordt afgewacht op een uitleg van burgemeester en wethouders. Uitgebreidere uitleg volgt later, maar bij deze vast het volledige vonnis.

Uitspraak uitgesteld

Zojuist is bekend geworden dat de uitspraak van de bodemprocedure, die gepland was voor 4 juli, uit is gesteld tot 15 augustus! Voorlopig gaan we dus gewoon nog vrolijk door met al onze activiteiten.

Ons antwoord op Corio's vordering

In antwoord op Corio's vordering d.d. 18 oktober 2006 heeft onze advocaat namens ons de volgende brief terug geschreven:

Aan: Hoog Catharijne BV t.a.v M. van Brussel
Jacobsweerd
St. Jacobsstraat 200
3511 BT Utrecht

Uw kenmerk: MvB/ib/N09116.06.JZ-199
Betreft: Kraak Stationsplein 7 te Utrecht
Datum: 23 oktober 2006

Geachte mr. M. van Brussel,

19 Oktober ontvingen wij een brief van u met betrekking tot het pand aan Stationsplein 7, dat wij sinds 6 juni 2005 in gebruik hebben.

Naast het feit dat wij juridisch gezien in ons recht staan op Stationsplein 7 te blijven, menen wij ook dat dat de manier waarop het pand nu gebruikt wordt - onder meer als vergaderplek voor verschillende groepen, gratis internetwerkplaats PUSCII en natuurlijk Weggeefwinkel - maatschappelijk gezien, maar ook voor omwonenden en andere belanghebbenden, verreweg te prefereren is boven het gebruik waar het na ons vertrek toe veroordeeld zou zijn, namelijk leegstand (met alle problemen van dien). Wij gaan ervan uit dat ook u de maatschappelijke meerwaarde van een goedlopend initiatief als bijvoorbeeld de Weggeefwinkel in kunt zien.

Corio's vordering

Donderdag 19 oktober viel de volgende treurige brief bij ons in de bus:

CORIO

aan de gebruikers van
Stationsplein 7
3511 ED Utrecht

Hoog Catharijne B.V.
Jacobsstraat 200
3511 BT Utrecht
Postbus 8243
3503 RE Utrecht
Nederland

t +31(0)302346464
f +31(0)302333578
i www.corio-eu.com

ons kenmerk MvB/ib/N09116/06.JZ-199
uw kenmerk --
betreft Kraak Stationsplein 7 te Utrecht
doorkiesnummer 030-2346402
datum 18 oktober 2006

Geachte gebruikers,

U heeft ons pand, gelegen te Utrecht aan het Stationsplein 7 (3511 ED) ruim een jaar geleden gekraakt. Wij hebben u gedurende deze periode een aantal maal mondeling en schriftelijk gesommeerd om ons pand te ontruimen en te verlaten. U heeft daar echter geen gehoor aan gegeven.

Syndicate content