Uitspraak bodemprocedure

Een ontruimingsvonnis van de rechter is binnen, maar nog niet betekend. Hiervoor wordt afgewacht op een uitleg van burgemeester en wethouders. Uitgebreidere uitleg volgt later, maar bij deze vast het volledige vonnis.