PERSBERICHT: Rechtszitting Corio vs. Weggeefwinkel

Rechtszitting Corio vs. Weggeefwinkel
'De wereld op z'n kop!'

Utrecht, 29 mei 2007
Donderdag 24 mei vond de zogeheten comparitie plaats in de bodemprocedure
die winkelcentrum-multinational Corio (oa Hoog Catharijne) tegen de
krakers van Stationsplein 7 aangespannen heeft. De krakers draaien in deze
hoek van Hoog Catharijne al bijna twee jaar een succesvolle Weggeefwinkel
en gratis internetwerkplek Puscii. Eigenaar Corio is dit een doorn in het
oog en beroept zich op haar eigendomsrecht om de krakers koste wat kost
weg te krijgen. De krakers weigeren het pand vrijwillig te verlaten zolang
er geen huurder gevonden is. De uitspraak volgt over zes weken.

Zo'n 30 klanten, medewerkers en andere sympathisanten van de Weggeefwinkel
en Puscii waren naar de rechtbank gekomen om de zitting te volgen; buiten
stonden nog meer mensen om koffie, thee en pannenkoeken klaar te maken
voor na de zitting.
Al vóór de zitting was gebleken dat Corio in onderhandeling is met de
gemeente om het pand te verhuren als gratis fietsenstalling voor zo'n 400
fietsen. Hoewel er nog geen contract getekend is, en de gemeente op de dag
van de zitting het pand nog niet eens van binnen had gezien, waren de
advocaat en vertegenwoordigster van Corio vrij zeker van hun zaak; er is
een huurder dus de krakers moeten er uit. De krakers hebben duidelijk
gemaakt dat zij best bereid zijn te overleggen over een mogelijk vertrek,
maar zij willen dan wel de zekerheid hebben dat het pand dan ook echt
gebruikt zal gaan worden, en niet wederom leeg zal komen te staan. Eén van
de krakers: "Wij zijn er natuurlijk niet op uit om de gemeente te
frustreren in haar zoektocht naar ruimte voor gratis fietsenstalling,
integendeel. Maar er is nog geen contract getekend, en er moet nog een
procedure gestart worden om het bestemmingsplan te wijzigen, dus de
gemeente kan er nu toch nog niet in. Wij vinden onze sociale projecten te
belangrijk om te wijken voor leegstand of anti-kraak".
De rechter drong aan op overleg tussen beide partijen. De krakers
reageerden hier positief op en toonden zich bereid tot onderhandeling over
vrijwillig vertrek. Ook de gemeente als potentiële huurder gaf de voorkeur
aan een nette oplossing door samen afspraken te maken. Corio bleef echter
hardnekkig weigeren en was van mening dat zelfs in het geval dat de
gemeente het pand toch niet besluit te huren, de krakers dienen te
vertrekken. Ieder argument dat in werd gebracht om Corio tot redelijkheid
te manen werd afgedaan met de kreet 'Dit is de wereld op z'n kop!'.
Inmiddels is er een delegatie van Corio en gemeente langs geweest bij
Stationsplein 7 om het pand te bezichtigen. De vraag lijkt te zijn gerezen
of het pand qua hoogte geschikt is voor de geplande dubbele fietsenrekken.
Tevens bleken de vertegenwoordigers van Corio niet op de hoogte van de
staat waarin het pand na het vertrek van de laatste huurder achter was
gelaten. Bij de kraak werden onder andere doorgeslepen koelingsbuizen en
een met beton dichtgestort riool aangetroffen; om dit op te lossen zal er
nog behoorlijk wat tijd en geld in het pand gestoken moeten worden.

De uitspraak is op 4 juli, tot die tijd, en hopelijk langer, blijven
Puscii en Weggeefwinkel gewoon doorgaan met hun activiteiten.
Puscii is open op zaterdag van 14.00 tot 19.00, de Weggeefwinkel dinsdag
van 14.00 tot 18.00 en donderdag van 17.00 tot 20.00.