12 december 2006 Opening Tentoonstelling Weggeefwinkel blijft! UCP NEE!

De Weggeefwinkel Utrecht heeft 18 oktober j.l. de bekende oprotbrief
ontvangen van multinational en Hoog Catharijne eigenaar Corio met de
inhoud dat de Weggeefwinkel Utrecht met ingang van 1 november 2006 het
stationsplein 7 moet verlaten.

De gebruikers, de Weggeefwinkel en internetwerkplaats Puscii,
weigeren dit. Op allerlei manieren laten zij dit blijken. Door
bijvoorbeeld te flyeren, door met de Weggeefwinkel symbolisch de straat
op te gaan, door een handtekeningenaktie, met spandoeken, posters,
T-shirts en ook een tentoonstelling. De tentoonstelling laat zien dat er
de afgelopen jaren verzet is gepleegd tegen het UCP (Utrechts City
Project), waar Hoog Catharijne onderdeel van is, hoe Hoog Catharijne tot
stand is gekomen, wat de nieuwe plannen zijn en wat de gevolgen daar van
zijn.
De Tentoonstelling zal door Leo Lambo van BOCP (Buurt Overleg Centrum
Project) op dinsdag 12 december om 15.30 in de Puscii (stationsplein 7)
worden geopend. Komt dus allen!

Meer info op: http://weggeefwinkelutrecht.nl

Hier is de flyer te vinden:
tekst-flyer
achterkant flyer